Met die wisselvallige weerstoestande en kort periode wat beskikbaar is vir die maak van gehalte-hooi, is dit noodsaaklik om die beste toerusting aan te skaf. Northmec se Sitrex-produkte is ideaal hiervoor.

Sitrex se vindingryke produkte en bekende reeks tolharke, kragharke en deurlugters verseker uitstekende gehalte aan boere – alles teen sakpaspryse. Sitrex het in 1970 ontstaan as ’n klein vervaardiger van landboutoerusting in die Italiaanse dorp Trestina. Uitvoer na die res van Europa het kort daarna begin en vinnig uitgebrei na Amerika, Kanada en Australië.

Die maatskappy spesialiseer hoofsaaklik in hooimaaktoerusting en voer sowat 98% van sy produkte na meer as 60 lande uit.
Sitrex het sowat 110 werknemers en sowat 40 subkontrakteurs.

Verskeie toerusting in die Sitrex- reeks is in verskillende lande gepantenteer. Die maatskappy bied jaarliks nuwe reekse, asook verbeteringe aan sy huidige reeks.

SITREX IN SUID-AFRIKA

Northmec Implemente is reeds sedert 1989 die trotse invoerder en verspreider van die omvattende reeks Sitrex-harke. Die maatskappy poog voortdurend om die bestaande reeks verder te vergroot en gevolglik is ’n reeks roterende kragharke en deurlugters onlangs bygevoeg. Northmec het oor die jare uitgebreide kennis ingewin is en gevolglik kan hulle die regte toerusting aanbeveel vir optimale doeltreffeheid.

BELANGRIKE FAKTORE

Dit is belangrik om die beoogde eindresultaat in berekening te hou en die harktoepassings as ’n totale kombinasie van die hooimaakproses te sien. Oorweeg dié faktore wanneer ’n geskikte hark aangeskaf moet word:

■ Die soort asook die hoeveelheid materiaal wat gehark moet word – gras teenoor lusern, droë teenoor nat materiaal,
ensovoorts.

■ Die wydte van die snymasjien en die afstand tussen die rye nadat die gewas gesny is. Bepaal die doeltreffende wydte wat die hark moet werk sonder om ’n halwe ry te los.

■ Die vermoë van die baler wat die windry moet baal. Hoe groter die vermoë, hoe meer materiaal kan bymekaar gehark word.

■ Die wydte van die baler se optelmeganisme. Die wydte van die windry moet verkieslik net so wyd soos die wydte van die baler se optelmeganisme wees.

VERSKILLENDE METODES

Harke kan in beginsel in twee hoofgroepe onderskei word, naamlik die meganiese metode teenoor ’n harkmetode wat aangedryf word deur die trekker se aftakker en/of hidrouliese stelsel.

Die meganiese harkmetode bestaan hoofsaaklik uit ’n reeks wielharke. Die ontwerp is van so ’n aard dat die hark se gewig genoeg drukking op die tand beteken, wat die materiaal in ’n bepaalde rigting rol.

Die wielharke is in verskillende ontwerpe beskikbaar, hoofsaaklik eenrigting of V-tipe. Albei ontwerpe is beskikbaar in sleepen driepuntopsies met verskeie modelle en harkwydtes.

Die harkmetode-harke word deur ’n trekker aangedryf. Hierdie tipe hark staan meer algemeen bekend as kragharke, wat beteken die materiaal word sywaarts versit deur middel van roterende arms met vingers wat die materiaal vee. Die indringendheid van die harkaksie, spoed en die harkhoogte kan afsonderlik verstel word. Die hark kan dus aangepas word vir enige gewas en verskillende grondtoestande.

Hierdie tipe hark is as sleep- of driepuntmodelle en as enkel- of dubbelrotor beskikbaar, elkeen met ’n spesifieke harkwydte.

DEURLUGTING

In teenstelling met die harkproses bestaan die toepassing waar materiaal weer versprei word. Die behoefte om materiaal te
“deurlug” onstaan indien die reeds gesnyde materiaal natreën. Dit kan ook net ná die snyproses toegepas word om die materiaal vinniger te laat uitdroog.

Met elke rotasie word ’n bietjie materiaal opgetel en verplaas sonder om die materiaal beduidend te beskadig. Hierdie bewerking wel is taamlik aggressief en nie geskik vir gewasse soos lusern nie. Dié modelle is ook as sleepof driepuntmodelle beskikbaar in verskeie werkswydtes.

Sitrex_QRXd

.